Šikana je model správania sa, ktorý je založený na poškodzovaní a ponižovaní ostatných, najmä tých, ktorí nie sú schopní sa adekvátne brániť (slabší, mladší jedinci alebo jedinci, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zraniteľnejší ako násilník). Šikanovanie sa nepovažuje za typickú agresiu, je to úmyselný opakovaný pokus uškodiť ostatným jedincom s menšou silou ako má násilník.

Schopnosť šikanovať nie je vrodená vlastnosť násilníka, násilníkom sa jedinec stáva vplyvom rôznych okolností, napríklad ak jedinec vo veku 2 rokov nie je vedený k regulácii normálnej agresie. V tom prípade šikanovanie zostáva trvalým štýlom správania sa, hlavne kvôli tomu, že šikanujúci vždy dostanú to, čo si zaumienia.

Kto šikanuje?

Výskumy ukazujú, že šikanujúci nemajú vyvinuté prosociálne správanie (to je správanie, ktoré sa vyznačuje tým, že jedinec nezištne pomáha okoliu bez potreby odmeny). Z výskumov tiež vyplýva, že šikanujúci častejšie trpia úzkosťou a nerozumejú pocitom druhých. Zaujímavé je tiež, že šikanujúci častokrát nedokážu správne vyhodnotiť situáciu. Za mnohými úmyslami druhých často vidia nepriateľstvo a to aj v neutrálnych situáciách. Naopak svoje správanie zvyčajne považujú za celkom pozitívne. Tí jedinci, ktorí chronicky šikanujú svoje okolie, majú tendenciu mať napäté vzťahy s rodičmi a rovesníkmi.

Šikanujúci nemôže existovať bez obete a nevyberá si len tak niekoho. Obeťami sú často jedinci, ktorým chýba asertivita aj v neohrozujúcich situáciách a vyžarujú strach dlho predtým, ako sa s násilníkom stretnú. A na základe týchto vlastností si šikanujúci často vyberá svoju obeť (aj keď tento proces prebieha podvedome).

Obeť môže predstavovať hrozbu

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu viesť k tomu, koho si šikanujúci vyberie. V mnohých prípadoch sa šikana objavuje u jedincov, ktorých šikanujúci považuje za hrozbu. Obeť šikanovania môže byť odlišná alebo inak jedinečná. Šikanujúci si za obeť často vyberajú jednotlivcov, ktorých považujú za hrozbu pre ich úspech, ego alebo sebaúctu. V mnohých prípadoch sú si násilníci vedomí, že sa cítia ohrození svojou obeťou.

šikana
Šikana je model správania sa, ktorý je založený na poškodzovaní a ponižovaní ostatných, najmä tých, ktorí nie sú schopní sa adekvátne brániť. (zdroj obrázku: unsplash.com)

Túžba po moci

Žijeme vo svete, v ktorom sa čoraz častejšie kladie dôraz na moc. Bohužiaľ, existuje veľa jednotlivcov, ktorí sa touto túžbou riadia a veria, že zraniť ostatných ľudí je najlepší spôsob, ako si vybudovať bezhraničnú moc. V iných prípadoch chcú šikanujúci vo svojich obetiach vyvolať strach ako prostriedok na získanie ich osobnej moci a nadvlády.

Pomsta

Jednou z menej diskutovaných motivácií násilníkov na šikanovanie je pomsta. V niektorých prípadoch sú násilníci skutočne presvedčení, že obeť ich v určitom okamihu poškodila (alebo niekoho, na kom im záleží). To, či je toto presvedčenie presné závisí od konkrétnych okolností, lenže šikanovanie nikdy nie je adekvátnou odpoveďou či reakciou na problém.

V mnohých prípadoch si násilníci „vybíjajú zlosť“ na nevinných, pretože v minulosti boli zranení niekým iným. Motívom môže byť pomsta alebo pokus o prevzatie moci, ktorá im bola v minulosti zobratá.

Kyberšikana

Sociálne médiá majú bezpochyby veľké množstvo výhod. Lenže vplyvom otvorenej komunikácie na internete sa otvorili dvere novému typu šikany – kyberšikane. Kyberšikana sa stala fenoménom ľudí, ktorí sa skrývajú za falošné účty a anonymitu, aby mohli útočiť na niekoho iného v online priestore.

Niekedy šikanujúci osobne poznajú svoje obete, inokedy nie. Mnohí kybernetickí násilníci môžu mať v živote osobné problémy, a preto majú v úmysle zamerať svoju pozornosť na iných, častokrát bezbranných ľudí. Nie všetci kybernetickí násilníci vystupujú anonymne, existujú určití páchatelia kyberšikany, ktorí nemajú problém používať svoje vlastné meno.

Je ľahšie zaútočiť na niekoho, kto nie je vo vašej bezprostrednej prítomnosti, a mnohí kybernetickí pociťujú pocity radosti, keď sa iným ľuďom páči, alebo venujú pozornosť útokom na iných.

šikana
Šikana sa v súčasnej dobe môže vyskytovať aj na sociálnych sieťach. Kyberšikana sa stala fenoménom ľudí, ktorí sa skrývajú za falošné účty a anonymitu, aby mohli útočiť na niekoho iného v online priestore. (zdroj obrázku: unsplash.com)

Traumatická minulosť

Na prvý pohľad sa môžu šikanujúci javiť ako mocní, dominantní jedinci, ktorí majú určitú mieru nadhľadu. Po podrobnejšej analýze sa zistilo, že existuje veľa prípadov, v ktorých sa u šikanujúcich preukázala nevyriešená trauma z minulosti. Ak sa jedinec svojimi osobnými problémami nezaoberá vhodným spôsobom, jeho traumy nezmiznú, ale majú tendenciu sa postupne zhoršovať.

Nakoniec už nie je možné nevyriešené traumy potláčať. Začnú sa prejavovať rôznymi deštruktívnymi spôsobmi. Šikanovanie druhých je jedným z mnohých deštruktívnych spôsobov, ako sa môže prejaviť nevyriešená trauma.

Bohužiaľ, existujú prípady, keď sa obete šikanovania sami stali násilníkmi. V iných prípadoch môžu títo ľudia veriť, že šikanovanie iných osôb je jediný spôsob, ako sa osobne chrániť pred ďalšou šikanou.

Nebojte sa vyhľadávať odbornú pomoc

Ľudia sú často nesprávne vedení k presvedčeniu, že pokus vyriešiť si problém sám je prejavom sily. Realita je taká, že každý v určitom okamihu bude potrebovať pomoc a nie je nič zlé na tom, aby sme o ňu požiadali. Pochopenie, že nemusíme každej prekážke čeliť sami je dôležitou súčasťou nášho života.

Základom je nebyť ľahostajný voči tomu, čo sa deje v našom okolí. Podať pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebujú je prejavom sily a veľkosti človeka. Šikana sa môže objaviť v akomkoľvek prostredí a je potrebné jej venovať dostatočnú pozornosť.

Ak máte záujem získať s nami trošku osobnejší kontakt, prihláste sa na odber noviniek prostredníctvom tohto odkazu. Vytvárame náš obsah na mieru naším čitateľom a preto budeme veľmi radi, ak sa pridáte.

#citimtedasom

[1], [2]

Pridaj komentár