Psychopat ako majster manipulácie či sériový vrah? Tieto označenia sa v bežnej populácii veľmi často skloňujú. Kto je však psychopat v skutočnosti a aké má vlastnosti? Čo sa deje v mysli sériového vraha? Sú majstri manipulácie v skutočnosti psychicky chorí?

V tomto článku chceme odpovedať na časté otázky týkajúce sa psychopatie a nazrieme aj do základov psychológie psychopatov.

Kto je to psychopat?

Podľa vedcov tvoria psychopati asi 1 percento všeobecnej populácie. Psychopatia je porucha osobnosti, ktorá je charakteristická tým, že jedinec obvykle nedokáže rozoznávať správne a nesprávne. Často môže porušovať zákon a práva ostatných. Psychopati majú často malú empatiu, antisociálne správanie a chýbajú im zábrany.

Osobnostné rysy psychopatov

Na úvod uvedieme jednu veľmi zaujímavú štúdiu, ktorú vykonali rakúski vedci Sagioglou a Greitemeyer. V štúdii sa zistili určité osobnostné črty spojené s výberom jedla.

500 účastníkom výskumníci ukázali zoznam jedál z celého spektra chutí – slaných, kyslých, horkých, sladkých – a dostali pokyny, aby ohodnotili, ako im jedlo chutilo. Následne sa každý z testovaných sa zúčastnil testu osobnosti, ktorý meral mieru:

Z výsledkov štúdie vyplynulo, že preferencia horkej chuti je spojená s psychopatiou, narcizmom a sadizmom. Tiež sa zistilo, že ľudia, ktorí nemajú radi horké chute, sú príjemnejší, sympatickejší a kooperatívnejší.

Psychopati majú tieto spoločné črty:

  • nedostatok empatie, viny alebo výčitiek svedomia,
  • impulzivita, slabá schopnosť odložiť vlastné uspokojenie,
  • nízka kontrola správania,
  • osobnostné čaro,
  • nezodpovednosť a neprijatie zodpovednosti za vlastné konanie,
  • pocit vlastnej veľkoleposti.

Varovné príznaky psychopatie

Psychopati sú zvyčajne veľmi impulzívni a veľmi emocionálni. Sú taktiež vystavení vysokému riziku užívania návykových látok. Psychopati sú asi trikrát častejšie náchylní na páchanie násilia ako iní páchatelia, a asi dva a pol krát častejšie páchajú iné antisociálne činy, ako je klamanie a sexuálne vykorisťovanie.

Je s nimi veľmi ťažké nadviazať vzťahy, pretože im chýba spoločenská láskavosť a empatia. Vedci sa domnievajú, že psychopatia má korene v rannom detstve. Deti, ktoré prejavujú nedostatok strachu, ľahostajnosť k rovesníkom a sú bez emócií tvárou v tvár nebezpečným situáciám sú vystavené najväčšiemu riziku.

psychopat
Vedci sa domnievajú, že psychopatia má korene v rannom detstve. Zdroj obrázku: unsplash.com

Mozog psychopatov

Vedci sa domnievajú, že psychopati majú odlišné vzorce mozgovej aktivity ako bežní jedinci. Konkrétne, v amygdale (kde sa spracúva strach) a v orbitálnej frontálnej kôre (v oblastiach, ktoré sú zodpovedné za naše rozhodovanie) sa u psychopatov objavila nižšia aktivita.

Ďalšia štúdia zistila, že ľudia s poruchami sociálnych schopností majú v čelnom laloku mozgu v priemere o 18% menší objem. Zistilo sa tiež, že psychopati majú menšiu aktivitu v tej oblasti mozgu, ktorá je zodpovedná za empatiu.

Môžu byť psychopat liečený?

Neexistuje žiadny liek na psychopatiu, ale čím skôr sa objavia skoršie psychopatické tendencie, tým skôr môže byť pomoc poskytnutá. Je síce neuveriteľne ťažké učiť empatiu, ale láskyplné vzťahy a terapia môžu psychopatovi pomôcť obnoviť zdravé sociálne správanie.

Vedci odhadujú, že 25% zločincov v štátnych zariadeniach v Amerike vykazuje psychopatické tendencie. Jeden model, ktorý vykazoval určitý úspech, sa nazýva dekompresný model a bol skúmaný v zariadení Mendota Juvenile Treatment Center. Je založený na skutočnosti, že psychopati nerozmýšľajú o treste ani naň nereagujú rovnako ako ostatní ľudia (kvôli rozdielom v štruktúre mozgu). 

Takže trest týchto jedincov neodrádza od ďalšieho zlého správania. Realita je skôr opačná, psychopati, ktorí boli odsúdení majú až šesťkrát vyššiu pravdepodobnosť, že po prepustení z väzenia spáchajú nové trestné činy.

Dekompresný model je založený na posilňovaní pozitívneho správania. Vždy, keď je spozorované dobré správanie jedinca, zamestnanci mu okamžite ponúkajú nejakú odmenu. Zistilo sa totiž, že aj keď mozog psychopata nereaguje na trest, reaguje na odmenu.

Viac ako 300 jedincov, ktorí boli liečení týmto spôsobom, vykazovalo signifikantné výsledky – až 34-percentné zníženie recidívy!

Je každý psychopat vrah?

Vo filmoch a televíznych reláciách sú psychopati obyčajne darebáci, ktorí zabíjajú alebo mučia nevinných ľudí. V skutočnom živote môžu byť niektorí ľudia s poruchami sociálnych schopností násilní, ale väčšina nie je. Namiesto toho používajú manipuláciu a bezohľadné správanie, aby dostali to, čo chcú.

Nie je ľahké odhaliť psychopata. Môžu byť inteligentní, očarujúci a môžu veľmi presvedčivo predstierať emócie. Dokážu predstierať, že sa o vás zaujímajú, ale skutočnosť je úplne iná.

Sú to zruční herci, ktorých jediným poslaním je manipulovať ľudí pre ich osobný zisk.

Ak máte záujem získať s nami trošku osobnejší kontakt, prihláste sa na odber noviniek prostredníctvom tohto odkazu. Vytvárame náš obsah na mieru naším čitateľom a preto budeme veľmi radi, ak sa pridáte.

#citimtedasom

[1], [2]

Pridaj komentár