Určite každý z nás má vo svojom okolí osobu, ktorá priveľmi dbá o svoj výzor, postavu, či spoločenské postavenie. Často takejto osobe hovoríme, že je narcis, či narcista. Je však toto označenie správne? Čo je to narcistická porucha osobnosti a čím sa takýto jedinec vyznačuje?

Narcistická porucha osobnosti sa vyznačuje značne zdeformovaným obrazom o sebe samom. Emócie jedinca trpiaceho touto chorobou môžu byť nestabilné a veľmi intenzívne. Nedostatok empatie a prehnaný pocit nadradenosti sú tiež veľmi častými charakteristikami narcistov.

Narcistická porucha osobnosti veľmi úzko súvisí s egocentrizmom, charakteristickou črtou osobnosti, v ktorej ľudia vidia seba, svoje záujmy a názory ako jediné, na ktorých skutočne záleží.

Narcista má veľmi obmedzený záujem o pocity druhých. Nemá vybudovanú dostatočnú mieru empatie a nedokáže pochopiť a akceptovať pocity iných ľudí.

Čo je narcistická porucha osobnosti?

Ako sme už uviedli, narcistická porucha osobnosti sa vyznačuje extrémnym pocitom vlastnej hodnoty. Termín pochádza z gréckej mytológie a bol inšpirovaný postavou menom Narcis. Traduje sa, že Narcis raz videl svoj odraz v kaluži vody a zamiloval sa do neho.

Neobvyklá láska k sebe, nadmerný pocit dôležitosti a nadradenosti, záujem o úspech a moc sú základné charakteristiky pomocou ktorých vieme opísať jedinca trpiaceho narcistickou poruchou osobnosti.

Čo je však veľmi zaujímavé (a je to v rozpore s tým, ako tieto osoby pôsobia na prvý pohľad), narcisti môžu mať paradoxne nedostatok sebavedomia. Narcista často prežíva hlboký pocit neistoty a nedostatok sebaúcty, aj keď sa to navonok môže prejavovať úplne odlišne.

narcista
Ostatní ľudia môžu považovať ich ciele za vrcholne sebecké. Narcistu môžu opísať ako sebastrednú, arogantnú, tvrdohlavú osobu, ktorej chýbajú emócie. Zdroj obrázku: unsplash.com

Narcista a jeho typické vlastnosti

Nižšie sú uvedené najbežnejšie znaky ľudí, ktorí trpia narcistickou poruchou osobnosti:

 • neuveriteľná potreba pozornosti ostatných ľudí,
 • extrémne pocity žiarlivosti,
 • očakávanie osobitného zaobchádzania,
 • zveličovanie vlastných úspechov, talentov a osobnej dôležitosti,
 • extrémna emočná citlivosť a tendencia ľahko sa nechať citovo zraniť,
 • silné pocity odmietnutia aj bez očividnej príčiny,
 • ťažkosti s udržiavaním zdravých, funkčných vzťahov,
 • fantázie a predstavy o ich vlastnej inteligencii, úspechu, moci a neodolateľnom vzhľade,
 • schopnosť využiť iných na dosiahnutie vlastného cieľa bez akýchkoľvek pocitov ľútosti alebo spytovania svedomia,
 • nedostatok empatie alebo schopnosti porozumieť pocitom druhých a tendencia cudzie pocity úplne ignorovať,
 • viera, že iba určití ľudia dokážu porozumieť jeho jedinečnosti,
 • tendencia považovať sa za neodolateľného a romantického,
 • reakcia na kritiku hnevom, ponižovaním a hanbou,
 • hľadanie pochvaly a pozitívnej spätnej väzby od ostatných,
 • očakávanie, že ostatní s nimi budú vo všetkom súhlasiť.

Ostatní ľudia môžu považovať ich ciele za vrcholne sebecké. Narcistu môžu opísať ako sebastrednú, arogantnú, tvrdohlavú osobu, ktorej chýbajú emócie.

Diagnostika narcistickej poruchy osobnosti

Neexistujú žiadne špecifické laboratórne testy, ktoré by dokázali diagnostikovať toto ochorenie. Zároveň je tiež potrebné dodať, že existuje niekoľko rôznych typov porúch osobnosti a niektoré z nich sa môžu prekrývať. Taktiež je možné, že u osoby sa diagnostikuje viac ako jeden typ poruchy osobnosti.

Diagnóza musí spĺňať kritériá uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb MKCH). Diagnostiku zväčša vykonáva psychiater a klinický psychológ.

Na stanovenie diagnózy musia byť prítomné tieto prejavy:

 • myšlienky pacienta o jeho osobnej dôležitosť sú prehnané,
 • v myšlienkach jednotlivca dominujú fantázie o jeho kráse, úspechu a moci,
 • musia byť stále v centre pozornosti a byť obdivovaní,
 • veria, že majú nárok takmer na všetko,
 • manipulujú a využívajú ostatných,
 • chýba im empatia, schopnosť cítiť a rozpoznať pocity a potreby druhých,
 • závidia iným ľuďom,
 • ich správanie sa javí povýšenecké alebo arogantné.
narcista
Neexistujú žiadne špecifické laboratórne testy, ktoré by dokázali diagnostikovať toto ochorenie. Zdroj obrázku: unsplash.com

Liečba

V súčasnosti nie je známy žiadny liek na narcistickú poruchu osobnosti. Počas psychoterapie môže narcista pochopiť, čo spôsobuje jeho problémy a naučiť sa, ako s ochorením pracovať.

Psychoterapia môže viesť k zmene postojov, čo môže mať za následok konštruktívnejšie správanie jedinca. Psychoterapia môže osobe pomôcť vybudovať si sebaúctu a získať realistické očakávania od seba a ostatných.

Kognitívna behaviorálna terapia, rodinná terapia alebo skupinová terapia sú druhy psychoterapie, ktoré sa ukazujú ako efektívne. Kognitívna behaviorálna terapia pomáha osobe identifikovať negatívne presvedčenia a správanie, a pomáha im, aby ich nahradili zdravými, pozitívnymi presvedčeniami.

V niektorých prípadoch môže psychiater odporučiť aj liečbu liekmi.

Príčiny ochorenia

V súčasnosti nie je jasné, čo spôsobuje narcistickú poruchu osobnosti. Ukazuje sa však, že ochorenie môže súvisieť s udalosťami počas detstva, ako sú veľmi vysoké očakávania rodičov, nadmerné rozmaznávanie, zanedbávanie alebo zneužívanie.

Počas dospievania sa jednotlivec mohol naučiť manipulatívnemu správaniu od svojich rodičov alebo od členov domácnosti. Ak sa dieťa počas dospievania dozvie, že zraniteľnosť nie je prijateľná, môže to oslabiť jeho schopnosť prispôsobiť sa pocitom a potrebám iných ľudí.

Osoba s neliečenou narcistickou poruchou osobnosti má väčšiu pravdepodobnosť, že podľahne zneužívaniu drog a alkoholu. Taktiež je u nich vyššia pravdepodobnosť výskytu depresie, vzťahových problémov, ťažkostí v práci alebo v škole. Dôležité je myslieť aj na fakt, že samovražedné myšlienky a správanie tiež nie sú zriedkavé.

Život s narcistom

Žiť s niekým, kto má narcistickú poruchu osobnosti, môže byť náročné. Členovia rodiny opisujú takéhoto rodinného príslušníka ako osobu, ktorá je sebecká, často nespokojná s činmi ostatných, náchylná obviňovať osoby v svojom okolí a prinútiť ich, aby sa cítili vinní.

Narcisti sa prestávajú kontrolovať aj pri najmenšej provokácii. Často sa cítia urazení a vytvárajú „tichú domácnosť“. Vyskytujú sa u nich vlastnosti, ktoré môžu spôsobiť, že môžu okolie zneužívať psychicky i fyzicky.

Je teda jasné, že žiť s osobou, ktorá vykazuje narcistickú poruchu osobnosti je veľmi náročné. Psychoterapia však veľakrát dokáže motivovať chorého i okolie k efektívnym zmenám.

Ak máte záujem získať s nami trošku osobnejší kontakt, prihláste sa na odber noviniek prostredníctvom tohto odkazu. Vytvárame náš obsah na mieru naším čitateľom a preto budeme veľmi radi, ak sa pridáte.

#citimtedasom

[1], [2]

1 thought on “Narcista: osoba zaľúbená do seba samého?

Pridaj komentár